Najczęściej zadawane pytania | Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" | Kadry i płace "Rzeczpospolitej" | Ewidencja Środków Trwałych "Rzeczpospolitej"


UAKTUALNIENIA

uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 21.19 dla posiadaczy programu MK 2013 zakupionego sklepie internetowym Rzeczpospolitej w wersji 21.00.


uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 20.00k
dla posiadaczy programu z dnia 30 stycznia 2012 roku w wersji 20.00.


uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 19.01p
dla posiadaczy programu z dnia 04 października 2011 roku w wersji 19.00 oraz wersji 18.00 z 31 stycznia 2011 rok.


uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 18.00k
dla posiadaczy programu z dnia 31 stycznia 2011 roku w wersji 18.00


uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 17.01k
dla posiadaczy programu z dnia 13 września 2010 roku w wersji 17.00 oraz z dnia 8 lutego 2010 w wersji 16.00


uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 15.00e
dla posiadaczy programu z dnia 10 lutego 2009 roku w wersji 14.00 oraz dla posiadaczy programu z dnia 13 października 2009 roku w wersji 15.00


uaktualnienie programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 13.00d
dla pozostałych wersji programu.

Jeżeli posiadasz program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji od 1.00 do 9.01d, aby móc skorzystać z uaktualnień do wyższych wersji należy zainstalować uaktualnienie przejściowe bibliotek uruchomieniowych systemu. Instalacja tych bibliotek możliwa jest jedynie w przypadku posiadania i wcześniejszego instalowania pełnej wersji programu.

Tu można pobrać nowe biblioteki systemu w wersji 1.90


O programie

Program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" został stworzony z myślą o małych i średnich firmach rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) jak i na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (Księga Przychodów), oraz dla firm będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Program pozwala także prowadzić ewidencję przejazdów prywatnym samochodem używanym dla celów służbowych.

Program umożliwia:

 • Łatwe i czytelne wprowadzanie danych księgowych
 • Rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników
 • Przegląd dokumentów nie zaksięgowanych i zaksięgowanych
 • Prowadzenie ewidencji przejazdów prywatnym samochodem użytym do celów służbowych oraz jego rozliczeniem na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych (dowolna ilość samochodów)
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla "ryczałtowców" - podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Przegląd kosztów przejazdów pojazdów prywatnych
 • Prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, jej wydruk oraz wydruk zestawień na podstawie wpisów do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT (Rejestry VAT) zarówno dla metody rozliczenia tego podatku w skali miesiąca VAT-7 jak i w skali kwartału (metoda kwartalna) VAT-7/K
 • Prowadzenia ewidencji związanej z płacami:
  • Kartoteka pracowników.
  • Listy płac.
  • Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B.
  • Eksport danych do programu "Płatnik"- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA.
  • Integracja z modułem księgowym, księgowanie list płac w PKPiR.
 • Definiowania kartotek niezbędnych do prowadzenia księgowości takich jak:
  • Kartoteki celów przejazdów samochodem prywatnym
  • Kartoteki kont księgowych (zdefiniowane szablony księgowań)
  • Kartoteki kontrahentów (baza adresowa)
  • Kartoteki prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych
  • Kartoteki stawek za 1 km przebiegu (możliwość aktualizowania ich przy pomocy Internetu)
  • Kartoteki tras przejazdu prywatnym pojazdem
  • Kartoteki zdarzeń gospodarczych
 • Możliwość uwzględniania inwentaryzacji w wyliczaniu podatku dochodowego
 • Możliwość tworzenia skompresowanych kopii baz danych na dysku, dyskietce lub innym nośniku oraz ich odbudowy (indeksowanie baz danych)
 • Automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa
 • Możliwość zabezpieczenia programu hasłem
 • Fakturowanie i prowadzenie magazynu
  • Prowadzenie magazynu w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej dla wielu magazynów
   • Możliwość sporządzenia arkusza spisowego
   • Możliwość sporządzenia arkusza inwentaryzacyjnego (na dowolny dzień)
   • Możliwość sporządzenia zestawienia obrotów dowolnego towaru lub usługi w zadanym okresie czasu
  • Obsługa podstawowych dokumentów magazynowych
   • PZ przychód z zewnątrz
   • PW przychód wewnętrzny
   • WZ rozchód na zewnątrz
   • RW rozchód wewnętrzny
  • Możliwość wystawienia faktur na podstawie wystawionego dokumentu WZ lub bezpośrednie wystawienie faktury na usługi
  • Możliwość wystawienia faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur sprzedaży
  • Możliwość wystawienia faktur rolniczych RR
  • Księgowanie faktur do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów, oraz do Rejestrów VAT
  • Kontrola należności i zobowiązań
  • Rozliczenie produkcji, kompletacji
  • Możliwość dokonania wydruku zestawień dokumentów, faktur, zapłat w dowolnym okresie czasu, dla dowolnego typu dokumentu, dowolnego kontrahenta itp.
  • Możliwość wprowadzania dokumentów przesunięć międzymagazynowych oraz eksportowania tych dokumentów na inne komputery
  • Obsługa drukarek fiskalnych
 • Możliwość kontroli rozrachunków
  • Generowanie terminarza należności
  • Generowanie terminarza zobowiązań
  • Możliwość wydrukowania not odsetkowych
  • Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty
  • Obsługa dokumentów kompensat
 • Wydruk formularzy podatkowych PIT-5 i VAT-7 (VAT-7/K) bez konieczności posiadania formularzy
 • Przelewy
  • Prowadzenie ewidencji przelewów:
   • Przelewów i wpłat ogólnych
   • Przelewów do Urzędów Skarbowych
   • Przelewów do ZUS
  • Wydruk przelewów
  • Możliwość wydruku przelewów bezpośrednio z innych modułów programu takich jak:
   • Formularze podatkowe (PIT-5, VAT-7, VAT-7/K)
   • Fakturowanie - przelewy za dostarczony towar
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych
  • Możliwość utworzenia Kartoteki Środków trwałych
   • Wprowadzenie Bilansu Otwarcia (BO)
   • Wprowadzanie nowych Środków Trwałych (OT)
   • Modernizacja istniejących Środków Trwałych (MT)
   • Likwidacja istniejących Środków Trwałych (LT)
  • Wydruk zestawień dokumentów (BO, OT, MT, LT)
  • Naliczanie amortyzacji (trzy podstawowe metody naliczania amortyzacji
   • Liniowa
   • Degresywna
   • Jednorazowa (amortyzacja w miesiącu przekazania środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu następnym)
   • Jednorazowo 30% w miesiącu przekazania do użytkowania środka trwałego nowo zakupionego z grupy 3-6 zgodnie z art. 22k ust.4
   • Stawka x3 (proporcja) w dniu przekazania do użytkowania środka trwałego zgodnie z art.22k ust5
  • Zestawienie dokonanych amortyzacji w dowolnym miesiącu roku księgowego z możliwością zaksięgowania amortyzacji w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  • Wydruk planu amortyzacji na dany rok podatkowy
  • Wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • Utworzenie BO na następny rok
 • Tworzenie dokumentów ofert i zamówień
  • Możliwość tworzenia ofert i zamówień.
  • Możliwość dostosowania ofert i zamówień do własnych potrzeb.
  • Możliwość importowania danych z programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej".
  • Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie.
  • Możliwość dołączenia zdjęć do pozycji oferty.
  • Możliwość eksportowania danych do pliku HTML.
  • Możliwość eksportowania danych do pliku XML.


Uaktualnianie programu

Program można zaktualizować poprzez pobranie i zainstalowanie najnowszego uaktualnienia. Można to zrobić wybierając w programie z menu Pomoc polecenie "Internetowa aktualizacja aplikacji" bądź poprzez pobranie uaktualnienia i zainstalowanie.

Uaktualnienie należy zainstalować w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.19.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.18.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.17.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.16.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.15.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.14.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.13.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.12.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.11.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.10.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.09.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.08.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.07.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.06.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.05.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.04.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.03.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.02.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.01.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00k.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00j.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00i.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00h.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00g.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00f.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00e.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00d.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00c.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00b.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00a.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01p.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01o.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01n.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01m.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01l.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01k.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01j.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01i.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01g.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01f.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01e.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01d.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01c.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01b.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01a.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.00a.

Pobierz teraz uaktualnienie 18.00k.

Pobierz teraz uaktualnienie 17.01k.

Pobierz teraz uaktualnienie 16.00c.

Pobierz teraz uaktualnienie 15.00e.

Pobierz teraz uaktualnienie 14.00e.

Pobierz teraz uaktualnienie 13.00d.

Jeżeli posiadasz program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji od 1.00 do 9.01d, aby móc skorzystać z uaktualnień do wyższych wersji należy zainstalować uaktualnienie przejściowe bibliotek uruchomieniowych systemu. Instalacja tych bibliotek możliwa jest jedynie w przypadku posiadania i wcześniejszego instalowania pełnej wersji programu.

Jeżeli posiadasz program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji 9.02 lub wyższej oznacza to, iż nie potrzebujesz instalować uaktualnienia bibliotek uruchomieniowych systemu.

Pobierz teraz uaktualnienie bibliotek systemu.

Lista wszystkich poprawek do programu znajduje się tutaj.


Aktualizacja stawek

Aktualizacja stawek (przebiegu za 1 km samochodu osobowego użytego do celów służbowych, oraz stawek podatkowych na dany rok podatkowy), zastosowanych w oprogramowaniu komputerowym, które oddaliśmy do Państwa użytku, może być dokonywana poprzez internet. W tym celu wystarczy wybrać z paska narzędziowego polecenie "Uaktualnienie bazy danych".


Pytania i odpowiedzi

Tutaj mogą Państwo kierować wszelkie pytania i uwagi do oprogramowania:

Znajdą się one na tej stronie wraz z odpowiedziami autora oprogramowania.
Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony i listy jakie otrzymaliśmy w związku z płytą.