Mała Księgowość

UaktualnieniaJeżeli posiadasz program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w wersji od 1.00 do 9.01d, aby móc skorzystać z uaktualnień do wyższych wersji należy zainstalować uaktualnienie przejściowe bibliotek uruchomieniowych systemu. Instalacja tych bibliotek możliwa jest jedynie w przypadku posiadania i wcześniejszego instalowania pełnej wersji programu.Tu można pobrać nowe biblioteki systemu w wersji 1.90

Uaktualnianie programu

Program można zaktualizować poprzez pobranie i zainstalowanie najnowszego uaktualnienia. Można to zrobić wybierając w programie z menu Pomoc polecenie "Internetowa aktualizacja aplikacji" bądź poprzez pobranie uaktualnienia i zainstalowanie.

Uaktualnienie należy zainstalować w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.7 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.7 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.6 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.6 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.5 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.5 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.15.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.14.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.14.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.14.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.14.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.7 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.7 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.6 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.6 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.5 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.5 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.13.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.12b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.12b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.12a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.12a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.12 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.12 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.11b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.11b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.11a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.11a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.11 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.11 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10e aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10e aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10d aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10d aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10c aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10c aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.10 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08e aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08e aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08d aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08d aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08c aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08c aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.08 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07c aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07c aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.07 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06g aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06g aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06f aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06f aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06e aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06e aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06d aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06d aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06c aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06c aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.06 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.05c aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.05c aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.05b aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.05b aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.05a aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.05a aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.04 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.04 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.03 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.03 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.02 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.02 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.01 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 25.01 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 24.28 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 24.28 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 23.35 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 22.24.

Pobierz teraz uaktualnienie 21.32.

Pobierz teraz uaktualnienie 20.00k.

Pobierz teraz uaktualnienie 19.01p.

Pobierz teraz uaktualnienie 18.00k.

Pobierz teraz uaktualnienie 17.01k.

Pobierz teraz uaktualnienie 16.00c.

Pobierz teraz uaktualnienie 15.00e.

Pobierz teraz uaktualnienie 14.00e.

Pobierz teraz uaktualnienie 13.00d.

Pobierz teraz uaktualnienie bibliotek systemu.

Lista wszystkich poprawek do programu znajduje się tutaj.Aktualizacja stawek

Aktualizacja stawek (przebiegu za 1 km samochodu osobowego użytego do celów służbowych, oraz stawek podatkowych na dany rok podatkowy), zastosowanych w oprogramowaniu komputerowym, które oddaliśmy do Państwa użytku, może być dokonywana poprzez internet. W tym celu wystarczy wybrać z paska narzędziowego polecenie "Uaktualnienie bazy danych".