Mała Księgowość

UaktualnieniaUaktualnianie programu

Program można zaktualizować poprzez pobranie i zainstalowanie najnowszego uaktualnienia. Można to zrobić wybierając w programie z menu Pomoc polecenie "Internetowa aktualizacja aplikacji" bądź poprzez pobranie uaktualnienia i zainstalowanie.

Uaktualnienie należy zainstalować w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.5 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.5 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.4.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.3.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.3.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.3.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.3.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.3.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.3.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.10 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.10 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.9 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.9 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.8 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.8 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.7 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.7 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.6 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.6 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.5 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.5 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.2.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.7 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.7 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.6 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.6 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.5 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.5 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.4 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.4 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.3 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.3 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.2 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.2 aplikacja niepodpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.1 aplikacja podpisana cyfrowo.

Pobierz teraz uaktualnienie 2018.1.1 aplikacja niepodpisana cyfrowo.Lista wszystkich poprawek do programu znajduje się tutaj.Aktualizacja stawek

Aktualizacja stawek (przebiegu za 1 km samochodu osobowego użytego do celów służbowych, oraz stawek podatkowych na dany rok podatkowy), zastosowanych w oprogramowaniu komputerowym, które oddaliśmy do Państwa użytku, może być dokonywana poprzez internet. W tym celu wystarczy wybrać z paska narzędziowego polecenie "Uaktualnienie bazy danych".