Mała Księgowość

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jak w programie wystawić fakturę korygująca do faktury z lat poprzednich?
Odpowiedź:

W obecnej wersji oprogramowania Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" rozgraniczono w module magazynowym przechowywanie dokumentów za poszczególne lata. Dokumenty dotyczące poszczególnych lat znajdują się nie jak dotychczas w jednym pliku (jednej bazie danych), ale w plikach odpowiadających poszczególnym latom. Dlatego też aby wystawić fakturę korygującą (dokument korygujący) do faktury (dokumentu) dotyczącego poprzednich lat należy zmienić rok księgowy na rok odpowiadający korygowanej fakturze (dokumentowi). Można to uczynić poprzez opcję w Pasku narzędziowym zmień okres rozliczeniowy. Dopiero po zmianie roku księgowego można wykonać fakturę korygująca, która będzie miała nadany numer z obecnego roku a datę odpowiadającą także dacie obecnego roku i umieszczona będzie w bazie danych dokumentów obecnego roku.

Pytanie: Jak zaksięgować dokument na przełomie roku, gdy dokument należy zaksięgować w grudniu zaś termin odliczenia/naliczenia VAT przysługuje w miesiącu styczniu?
Odpowiedź:

Taką sytuację trzeba rozwiązać w następujący sposób:

W obecnej wersji programu księgujemy takie dokumenty, tak samo jak w miesiącach poprzednich wskazując po stronie dokumentu rejestru VAT datę otrzymania/Powstania obowiązku podatkowego np. w styczniu następnego roku i miesiąc zaliczenia do VAT tak samo np. 1 (styczeń). Program tworząc rejestry VAT jak i deklaracje VAT-7,VAT-7/K, VAT-7/D umieści takie dokumenty w następnym roku.

Pytanie: Zmiana zasad fakturowania od 01-01-2013 w programie.
Odpowiedź:

Jakie są typy faktur od 2013 roku przy sprzedaży dla dawnych faktur VAT MARŻA i KOMIS?

Zgodnie z Rozporządzeniem MF dotyczącym wystawiania faktur należy dla od 2013 roku dla dawynch faktu VAT MARŻA jak i KOMIS wprowadzić na Fakturach dodatkowe opisy typu faktur np:

 • Procedura marży dla biur podróży,
 • Procedura marży towary używane,
 • Procedura marży dzieła sztuki,
 • Procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
 • itp.

Zestawienie takich opisów można wprowadzić do kartoteki typów faktur w momencie wystawiania faktury MARŻA czy KOMIS (dawne opisy tych faktur pozostawiliśmy w programie) .

Pozostałe opisy zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostały przypisane na stałe dla danych faktur:

 • FAKTUR VAT-NP - Metoda kasowa
 • Dla faktur z typem transakcji Podatnikiem jest nabywca lub Kraj opodatkowania jest inny niż PL - Odwrotne obciążenie

W rozporządzeniu jak i w nowej ustawie VAT, nie ma Faktur Wewnętrznych, ale jako dokument wewnętrzny firmy pozostawiliśmy ją w programie dla łatwiejszego rozliczania transakcji wewnątrzunijnych WNT.

Pytanie: Jak w programie wystawić fakturę korygującą do faktury z lat poprzednich?
Odpowiedź:

W obecnej wersji oprogramowania Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" rozgraniczono w module magazynowym przechowywanie dokumentów za poszczególne lata. Dokumenty dotyczące poszczególnych lat znajdują się nie jak dotychczas w jednym pliku (jednej bazie danych), ale w plikach odpowiadających poszczególnym latom. Dlatego też aby wystawić fakturę korygującą (dokument korygujący) do faktury (dokumentu) dotyczącego poprzednich lat należy zmienić rok księgowy na rok odpowiadający korygowanej fakturze (dokumentowi). Można to uczynić poprzez opcję w Pasku narzędziowym zmień okres rozliczeniowy. Dopiero po zmianie roku księgowego można wykonać fakturę korygującą, która będzie miała nadany numer z obecnego roku a datę odpowiadającą także dacie obecnego roku i umieszczona będzie w bazie danych dokumentów obecnego roku.

Pytanie: Jak rozpocząć pracę z programem w nowym roku?
Odpowiedź:

Aby rozpocząć pracę-księgowanie danych w nowym roku podatkowym należy w pierwszej kolejności utworzyć nowy rok podatkowy w systemie. Tworzymy go w następujący sposób:

 • W opcji Administracja/Operacje/Załóż nowy rok
 • Wybieramy jaki rok podatkowy ma być założony.
 • Dla danych dotyczących modułu Księgowość przy tworzeniu nowego roku podatkowego wszystkie dane zostają przeniesione automatycznie.
 • Dla danych dotyczących modułu Środki Trwałe zostaną przeniesione dane zgodnie z podanymi parametrami lub można przenieść te dane bezpośrednio z opcji Środki Trwałe/ Bilans otwarcia na następny rok podatkowy po wcześniejszym utworzeniu nowego roku i powrocie do roku poprzedniego.
  • Dla danych dotyczących modułu Magazyn - Fakturowanie przy tworzeniu nowego roku podatkowego wszystkie dane zostają przeniesione automatycznie.

  Po przekopiowaniu niezbędnych danych do nowego roku podatkowego program poprosi o:

  • Uaktualnienie skali podatkowej na tworzony nowy rok podatkowy, stawek ryczałtu (w zależności od formy opodatkowania). Po podaniu tych danych należy nacisnąć przycisk OK. Nowe stawki mogą także być pobrane z Internetu w opcji Administracja/Operacje/Uaktualnienia/Uaktualnienie bazy danych.
  • Uaktualnienie danych dotyczących Firmy (możliwa zmiana danych dotyczących)
   • Informacji ogólnych.
   • Adresu siedziby.
   • Parametrów modułu Magazyn-Fakturowanie Po ewentualnej zmianie danych (lub nie) należy nacisnąć przycisk OK.

  Ostatnim punktem w procesie tworzenia nowego roku podatkowego jest wprowadzenie (w przypadku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów) Inwentaryzacji początkowej. Można to zrobić w opcji Księgowość/Operacje/Inwentaryzacja:

  • Należy wybrać przycisk Początkowa inwentaryzacja
  • Wybrać miesiąc styczeń
  • Wprowadzić kwotę inwentaryzacji początkowej równej inwentaryzacji końcowej za poprzedni rok podatkowy
  • Zaznaczyć przycisk Podlega (kwota inwentaryzacji zostanie umieszczona jako pierwsza w PKPiR
  • Nacisnąć przycisk OK. zapisując zmiany.
  SKALA PODATKOWA NA 2016/2017 rok
  Progi podatkowe Stawka Kwota wolna od podatku (pierwszy próg) podatek dla następnych progów
  od         do        
    85 528,00 zł 18% 3 089,00 zł
  85 528,00 zł   32% 14 839,02+32% ponad kwotę 85 528,00 zł

  Dla roku podatkowego 2017 po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, nie będzie przysługiwała kwota wolna od podatku. Rozliczenie z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku po przekroszeniu pierwszego progu podatkowego nastąpi w zeznaniu rocznym za rok 2017.

  STAWKI WSPÓŁCZYNNIKI Modułu płacowego na 2017 rok
  Nazwa Stawka       Ubezpieczony Pracodawca
  Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą 2 557,80 zł
  Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą (preferencyjne) 600,00 zł
  Stawka ubezpieczenia emerytalnego 19,52% 50,00% 50,00%
  Stawka ubezpieczenia rentowego 8,00% 18,75% 81,25%
  Stawka ubezpieczenia chorobowego 2,45% 100,00% -
  Stawka ubezpieczenia wypadkowego od 0,67 do 3,33% - 100,00%
  Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia zdrowotnego osoby prowadzącej działalność gospodarczą 3 303,13
  Stawka ubezpieczenia zdrowotnego 9,00% 100,00% -
  Stawka ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia 7,75%
  Stawka na Fundusz Pracy 2,45% - 100,00%
  Stawka na Fundusz GŚP 0,10% - 100,00%
  Koszt uzyskania przychodu (podstawowy) 111,25 zł
  Koszt uzyskania przychodu (powiększony) 139,06 zł
  Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 127 890 zł
  STAWKI WSPÓŁCZYNNIKI Modułu płacowego na 2016 rok
  Nazwa Stawka       Ubezpieczony Prcodawca
  Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą 2 433,00 zł
  Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą (preferencyjne) 550,00 zł
  Stawka ubezpieczenia emerytalnego 19,52% 50,00% 50,00%
  Stawka ubezpieczenia rentowego 8,00% 18,75% 81,25%
  Stawka ubezpieczenia chorobowego 2,45% 100,00% -
  Stawka ubezpieczenia wypadkowego od 0,67 do 3,33% - 100,00%
  Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia zdrowotnego osoby prowadzącej działalność gospodarczą 3 210,60 zł
  Stawka ubezpieczenia zrowotnego 9,00% 100,00% -
  Stawka ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia 7,75%
  Stawka na Fundusz Pracy 2,45% - 100,00%
  Stawka na Fundusz GŚP 0,10% - 100,00%
  Koszt uzyskania przychodu (podstawowy) 111,25 zł
  Koszt uzyskania przychodu (powiększony) 139,06 zł
  Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 121 650,00 zł
  Pytanie: W zestawieniach zamiast liczy porządkowej pojawiają się trzy kropki.
  Odpowiedź:

  Niektórzy użytkownicy Małej Księgowości "Rzeczpospolitej" przekroczyli liczbę 10 tyś. pozycji w PKPiR. W związku z tym zmuszeni byliśmy do rozszerzenia kolumny L.p. z 4 znaków do 5. Ponieważ użytkownicy sami mogą zmieniać wygląd okienek, dlatego prosimy o "najechanie" kursorem myszki na napis L.p. i i naciśnięcie prawego przycisku myszki a następnie wybranie pierwszej opcji z Menu: "Przywróć domyślną szerokość"

  Pytanie: Czy istnieje wersja programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" na Linuxa?
  Odpowiedź:

  Niestety w obecnej chwili program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" może być uruchomiany jedynie na systemach operacyjnych z rodziny Windows.

  Pytanie: Jak w programie wystawić FAKTURĘ Odwrotne Obciążenie.
  Odpowiedź:

  Fakturę taką wystawiamy tak samo ja inne faktury z tym, że wybieramy Typ transakcji: Podatnikiem jest nabywca, a towar sprzedajemy w stawce VAT Nie podlega
  Księgujemy taką fakturę do rejestru VAT nr 1 - dostawa towarów i usług z typem transakcji: Podatnikiem jest nabywca, w stawce VAT Nie podlega
  Tak zaksięgowana kwota trafi do deklaracji VAT7(VAT7/K),VAt7/D do poz.31

  Pytanie: Jak w programie zaksięgować fakturę zakupu Odwrotne Obciążenie.
  Odpowiedź:

  Fakturę taką księgujemy:

  • dla PKPiR podwójnie jeśli cała faktura dotyczy odwrotnego obciążenia
   • do PKPiR i rozrachunków księgujemy bez ewidencji VAT. Po stronie dokumentu rejestru VAT wybieramy Rejestr 0-bez ewidencji VAT a kwotę netto faktury podajemy w pozycji RAZEM
   • tylko do VAT księgując przy pomocy konta księgowego zdefiniowanego np. tak:
    W sposób następujący:
    tak zaksięgowane kwoty będą zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego w deklaracji VAT7(VAT7/K), VAT7/D w pozycjach odpowiednio 31,32,41,42.
  • dla Ewidencji Przychodów (RYCZAŁT) podwójnie:
   • do rozrachunków księgujemy przy pomocy konta:
    bez ewidencji VAT 0-bez ewidencji VAT w kwocie netto faktury podanej w pozycji RAZEM
   • tylko do VAT księgując przy pomocy konta księgowego zdefiniowanego np. tak:
    W sposób następujący:
    tak zaksięgowane kwoty będą zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego w deklaracji VAT7(VAT7/K), VAT7/D w pozycjach odpowiednio 31,32,41,42.
  Pytanie: Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku zakup samochodu osobowego przy zakupie którego przysługuje 50% odliczenie VAT osobowego?
  Odpowiedź:

  Zgodnie z art.86a ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

  W związku z tym w programie fakturę w takim przypadku należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:

  Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycję % odliczenia VAT

  Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

  • Rejestru VAT kwota 50 000 zł (albo 10 0000 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAT 23% w kwocie 5 750 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 55 750 zł (albo 5 750 zł) a w poz. W tym VAT kwota 5 750 zł
  Pytanie: Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku zakup części i materiałów eksploatacyjnych przy których przysługuje 50% odliczenie VAT osobowego?
  Odpowiedź:

  Zgodnie z art.86a ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

  W związku z tym w programie fakturę w takim przypadku należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:

  Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycje % odliczenia VAT

  Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 111,50 zł do kol. 13 PKPiR (nieodliczony VAT jest kosztem)
  • Rejestru VAT kwota 50 zł (albo 100 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAT 23% w kwocie 11,50 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 61,50 zł (albo 11.50 zł) a w poz. W tym VAT kwota 11.50 zł
  Pytanie: Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku leasing samochodu przy którym przysługuje 50% odliczenie VAT osobowego?
  Odpowiedź:

  Zgodnie z art.86a ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

  W związku z tym w programie fakturę w takim przypadku należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:

  Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycje % odliczenia VAT

  Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 2 230 zł do kol. 13 PKPiR (nieodliczony VAT jest kosztem)
  • Rejestru VAT kwota 1 000 zł (albo 2 000 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAT 23% w kwocie 230 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 1 230 zł (albo 230 zł) a w poz. W tym VAT kwota 230 zł
  Pytanie: Jak zaksięgować zakup Środka trwałego?
  Odpowiedź:

  Zakup środka trwałego należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób

  Księgując fakturę z danymi np. Netto 23% 5 000 zł VAT 1 150 zł zaksięgować w następujący sposób:

  Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

  • Rejestru VAT netto 5 000 zł VAT do odliczenia 1 150 zł Do deklaracji VAT7 lub VAT7/K poz. 39. 5 000 zł a do poz. 40. 1 150 zł pod warunkiem iż zakup był związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
  Pytanie: Dlaczego nie jest dostępna opcja Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Formularz Pit-5.
  Odpowiedź: Opcje te nie są dostępne, wtedy gdy przy rozpoczynaniu działania programu, przy edycji danych firmy została zaznaczona opcja "Ewidencja przychodów" (Ryczałt). Firma może działać na zasadach opodatkowania przez Księgę Przychodów i Rozchodów albo Ewidencję przychodów. Nie można dokonać zmiany z Księgi Przychodów i Rozchodów na Ewidencję przychodów bądź odwrotnie w trakcie roku księgowego. Aby zmienić zasady opodatkowania firmy należy rozpocząć nowy rok, bądź usunąć wszystkie dane programu poprzez odinstalowanie go, a następnie ponownie zainstalować program Rzeczpospolita - Mała Księgowość.
  Pytanie: Do czego służą i jak definiować konta księgowe?
  Odpowiedź: Konto (szablon dokumentu) jest to wzór określający sposób w jaki ma być zaksięgowany dokument księgowy określający do jakiej kolumny Księgi Przychodów i Rozchodów albo stawkę Ewidencji przychodów i do jakiego rejestru VAT zaliczyć daną kwotę. Sposób wprowadzania dokumentu jest szczegółowo opisany w instrukcji załączonej do programu.
  Pytanie: Jak wpisać składki na ZUS i Ubezpieczenie Zdrowotne?
  Odpowiedź: Składki na ZUS i Ubezpieczenie Zdrowotne wprowadzamy w opcji "Ustawienia/Wspólnicy" Edytujemy wspólnika i w zakładce "ZUS i Ubezpieczenie Zdrowotne" wprowadzamy składki opłacone w danym miesiącu.
  Pytanie: Dlaczego nie ma dostępu do Rejestrów VAT?
  Odpowiedź: Przy instalacji oprogramowania nie została zaznaczona opcja że firma jest płatnikiem podatku VAT. Można to zmienić edytując Firmę w opcji "Ustawienia/Firma".
  Pytanie: Czy można księgować dokumenty od początku roku?
  Odpowiedź: Tak można księgować od początku roku. Należy wtedy ustawić Aktualny miesiąc księgowania na 1 (styczeń)
  Pytanie: Jak zdefiniować konto księgowe?
  Odpowiedź: Definiowanie kont polega na opisaniu szablonu księgowania, ułatwiającego księgowanie I tak np. dla sprzedaży możemy zdefiniować konto w następujący sposób:
  • konto - trzycyfrowy nr konta przy wprowadzaniu dokumentu wybieramy tylko ten nr
  • nazwa - Nazwa konta
  • kolumna książki - Wybieramy jedną z kolumn (w przypadku sprzedaży może to być kol.7 lub 8)
  • opis - opis kolumny - konta
  • rejestr - wybieramy jeden z rejestrów który będzie podpowiadany w oknie dialogowym podczas wprowadzania dokumentu.
  • samochód prywatny - wybieramy jeśli księgowany dokument przy pomocy tego szablony będzie uwzględniany przy rozliczeniu samochodu prywatnego użytego do celów służbowych i wybieramy lub wprowadzamy samochód
  • należy do struktury - zaznaczamy czy dane zawarte w dokumencie mają być pokazywane w rejestru strukturze sprzedaży
  Tak przygotowany szablon w znaczny sposób ułatwi nam późniejsze księgowanie dokumentów
  Pytanie: Jak można uaktualniać dane, jeżeli program jest zainstalowany w komputerze nie podłączonym do Internetu ?
  Odpowiedź: Niestety, generalną formułą uaktualniania oprogramowania do prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz danych, jakie są tam wykorzystywane jest ściąganie z Internetu. Dane, jakie mogą zostać uaktualnione zarówno poprzez Internet, jak i ręcznie to stawki przebiegu za 1 km samochodu prywatnego używanego do celów służbowych. Dane te można wprowadzić "ręcznie" w opcji "Księgi/Ewidencja przejazdów/Kartoteki/Stawki za 1 km przebiegu pojazdu"
  Pytanie: Jak można zmienić numeracje Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?
  Odpowiedź: Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom, funkcja ta została wprowadzona. Oferuje ona możliwość wyboru numeracji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w następujący sposób możliwy do wyboru przez użytkownika:
  1. numeracja narastająco od początku roku od nr 1
  2. numeracja - każdy miesiąc od nr 1
  3. numeracja każdego miesiąca narzucona przez użytkownika

  Pytania i odpowiedzi

  Wszelkie pytania i uwagi do oprogramowania mogą Państwo kierować:  Znajdą się one na tej stronie wraz z odpowiedziami autora oprogramowania.
  Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony i listy jakie otrzymaliśmy w związku z płytą.